KLINIK FOR ENDOSKOPI OG KIRURGI  
v/speciallæge Michael Rolff telefon: 33 93 04 44
 
KLINIK FOR ENDOSKOPI OG KIRURGI
Velkommen til speciallæge Michael Rolff Hvem Hvad Patient Vejledning Praktisk Info Hvor
     
  Cystoskopi  
     
 

Kikkertundersøgelse af urinrøret og blæren (cystoskopi)

Undersøgelsen foretages med en kikkert for at afsløre eventuelle forandringer i urinrøret eller i blæren (forsnævringer, polypper eller kræft).

Før undersøgelsen
Ingen forberedelser ud over, at en urinprøve skal medbringes.

Undersøgelsen
Urinrøret bedøves med lokalbedøvende creme. En lille bøjelig kikkert føres gennem urinrøret op i blæren. For at kunne se hele blæreslimhinden og urinlederindmundingen fyldes saltvand i blæren.

Efter undersøgelsen
Der er ofte hyppig vandladning og let svie de første timer efter undersøgelsen. Er der taget vævsprøve i blæren, kan der være en smule blod i urinen ved de første vandladninger.
Ved udtalte gener skal man søge læge med henblik undersøgelse for blærebetændelse.
Man kan tage på arbejde umiddelbart efter undersøgelsen.

Komplikationer
Blærebetændelse ses meget sjældent.

Søg læge ved vedvarende hyppig vandladning eller svie.

  Speciallæge Michael Rolff  
         
 
 
Copyright by © 2009 Speciallæge Michael Rolff . All right reserved.
Web created by *arctic media