KLINIK FOR ENDOSKOPI OG KIRURGI  
v/speciallæge Michael Rolff telefon: 33 93 04 44
 
KLINIK FOR ENDOSKOPI OG KIRURGI
Velkommen til speciallæge Michael Rolff Hvem Hvad Patient Vejledning Praktisk Info Hvor
     
  Gastroskopi  
     
 

Gastroskopi
Gastroskopi er en undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Undersøgelsens formål er at finde årsagen til f.eks. synkebesvær, halsbrand, opkastning samt mavesmerter.
Undersøgelsen giver præcise resultater, er kortvarig og medfører kun let ubehag. De kan umiddelbart efter undersøgelsen få resultatet at vide. Små vævsprøver til nærmere undersøgelse med f.eks. mikroskopi kan tages smertefrit, samtidig med at undersøgelsen udføres. Svaret på vævsprøven foreligger inden en uge.

Gastroskopet
Gastroskopet er en tynd bøjelig slange på tykkelse med et gammeldags sugerør (4,9 mm). Gastroskopet virker som en kikkert, hvormed lægen kan få et klart billede af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Billedet ses på en skærm. Hos ca. 5% kan undersøgelsen ikke foretages pga. for lidt plads i næsen. Disse patienter vil blive tilbudt traditionel gastroskopi dvs. med adgang gennem munden. Dette kan også foregå med et tyndt gastroskop.

Forberedelse
En fyldt mave kan ikke undersøges. Man må derfor ikke spise i 6 timer op til undersøgelsen.
Man må drikke indtil 2 timer før, dog ikke mælkeprodukter. Nødvendig medicin må således tages med vand om morgenen før undersøgelsen. Ved sukkersyge og insulinbehandling træffes særlig aftale med egen læge om morgenmedicin. Eventuel overfølsomhed overfor lægemidler skal De oplyse til den undersøgende læge.

Tandbeskyttelse
Evt. tandprotese fjernes ikke ved nasalgastroskopi.

Undersøgelsen
Inden undersøgelsen får De lidt lokalbedøvende creme i næseboret. Dette nedsætter følsomheden og virker tillige som glidecreme. Undersøgelsen foretages lettest hvis De ligger på ryggen med overkroppen let løftet.
Gastroskopet føres langsomt frem via det ene næsebor. Passagen gennem svælges lettes ved en samtidig synkebevægelse. Der kan opstå en let opkastningsfornemmelse. For at få et godt overblik pustes der lidt luft ned, som giver en let bøvsetrang.
Undersøgelsen varer ca. 3-5 min.

Efter undersøgelsen
Der er ingen forbehold efter undersøgelsen. De må spise og drikke umiddelbart efter.
Let næseblod opstår hos mindre end 1%.

Er undersøgelsen farlig?
Komplikationer til undersøgelsen forekommer yderst sjældent.

Medicin
Mavesår eller spiserørskatar kan behandles effektivt med syrehæmmende medicin. Er mave-sårsbakterien Helicobacter Pylori tilstede, kan den fjernes ved at kombinere den syre-
hæmmende behandling med antibiotika. Spiserørskatar eller halsbrand behandles med syre-hæmmende medicin, behandlingen kan i nogle tilfælde være varig.

  Speciallæge Michael Rolff  
         
 
 
Copyright by © 2009 Speciallæge Michael Rolff . All right reserved.
Web created by *arctic media